Проф. д-р Искрен Коцев

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ И КВАЛИФИКАЦИЯ

1978

Вътрешни болести, Медицински факултет, гр. Варна

1981

Гастроентерология, Медицински факултет, гр. София

1992

Meдицински факултет, Clinic of Gastroenterology, Zurich, Switzerland

1994

Mount Sinai Hospital, Prof. Jerome D. Waye, New York, USA

1998

Medical Faculty, Clinic of Gastroenterology, Besançon, France

1998

University Hospital Eppendorf, Hamburg, Germany, Prof. Nib Sohendra

ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЪТ

1975-1978

Лекар в отделението по вътрешни болести, Окръжна болница, гр. Добрич

1978-1993

Клиника по пропедевтика на вътрешните болести, ВМИ, гр. Варна, филиал, гр. Добрич (ръководител 1987-1993)

1993-1994

Ръководител на Клиниката по вътрешни болести, Окръжна болница, гр. Добрич

1995-

Ръководител на Клиниката по гастроентерология, УМБАЛ „Св. Марина”, Медицински университет, гр. Варна

AКАДЕМИЧНИ СТЕПЕНИ, ЗВАНИЯ И ДИПЛОМИ

1975

Магистър по медицина

1981

Диплома за специалност по вътрешни болести

1984

Диплома за специалност по гастроентерология и диететика

1986

Доктор по медицина

1987

Доцент

2007

Доктор на медицинските науки

2008

Професор

ПУБЛИКАЦИИ

150– научни статии, обзори, описания на случаи, доклади, учебници за студенти