Формa за контакт

* Име:
Град:
Телефон:
Мобилен телефон:
Фирма / организация:
* e-mail:
* Моля напишете вашите въпроси в полето отдолу:

Проф. д-р Искрен Коцев
ВАРНА 9002
Медицински университет
Ул. „Марин Дринов, №55

Университетстка болница
„Св. Марина”, Клиника по
Хепатогастроентерология
Ул. „Христо Смирненски” №1
Гр. Варна 9010

tel: +359 888 924 587
fax: +359 52 302 891
e-mail: kotzev@mnet.bg