Публикации

Научните трудове на ДОЦ. Д-Р ИСКРЕН КОЦЕВ са многобройни. Пълен списък на всички публикации, можете да изтеглиете от файла по-долу.

 


Допълнителни файлове